UYDURULMUŞ NAMAZLAR…

Namaz7

Allah, yeterli koşullar oluşunca, bütün hayatımız boyunca bizden namaz kılmamızı, dua etmemizi istiyor.

Biz Allah’a teslim olanlar için indirdiği Kur’an-ı Kerim’in onlarca, yüzlerce ayetinde namazdan söz ediyor, namazın güzelliklerini, sabrını, ödülünü, ne zaman ve nasıl kılınacağına varıncaya kadar herşeyi anlatıyor. “Ben sizleri, bana kulluk edin.” diye yarattım diyor.  Emrediyor!.. NAMAZI KILIN. Bizlere düşen de namaz kılmak ve O’nu her zaman övmek.

Yüce Allah Kitab’ında namazlarımızı açık açık yazmış.

Hud suresi 11/114 : Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namazı/duayı yerine getir. Güzellikler kötülükleri silip süpürür. İşte bu, Allah’ı ananlara bir öğüttür.

İsra suresi 17/78 : Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı/duayı yerine getir. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah Kur’an’ı tanıklarca izlenmektedir.

Bakara 2/238 : Namazları/duaları ve orta namazı/orta duayı koruyun. Tam bir saygıyla Allah’ın huzurunda kıyam edin.

Vakit namazlarını belirleyerek, “Namazı zamanında kılın!” diye emretmiştir.

İsra suresi 17/79 : Sana özgü bir davranış olarak, gecenin bir kısmında, o Kur’an’la meşgul olmak üzere uyanık ol/uykudan uyan namaz kıl/dua et. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma ulaştırması umulur.

Yüce Allah, Resul’üne özel olmak üzere “Gecenin bir kısmında namaz kıl, dua et.” diyerek Teheccüd namazını emretmiş.

Allah sadece Resul’üne emretmiş. Bu namaz sadece sana ait demiş… Ama biz de bunu anlamayan o kadar inanan var ki, sanki hepsi Allah’ın Resulü!.. Teheccüd namazı kılıyorlar.

Tevbe suresi 9/84 : Onlardan ölen biri üzerine asla namaz kılma/dua etme; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah’a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.

Bu ayetinde de; “Müşriklerin cenaze namazını kılmayın!” emretmiş… Bu şu demek, “İnananların cenaze namazını kılın.”

Cuma Suresi 62/9 : Ey inananlar! Cuma günü, namaz/dua için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Cuma namazını da bu ayetle bizlere emretmiş.

Mearic suresi 70/23 : “Bunlar, namazlarında/dualarında süreklidirler.”  ayetiyle, ömür boyu, şartlar elverdiğince, bize yüklediği yükü taşıyabildiğimiz kadar namaz kılmamızı emretmiştir.

* * *

Allah’ın Kitab’ında kılmamız gereken namazlar yukarıdaki ayetlerde açıklanmış olup, Kuran’da geçen namazları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

1-      Vakit namazları

2-      Teheccüd (Nafile) namazı 

3-      Cenaze namazı

4-      Cuma namazı

* * *

Günümüzde namazlar Kur’an’da yazanlarla bitiyor mu?

Ya diğerlerinin söylediği namazlar? Hani, Peygamberimizin vefatından  150-200 yıl sonra doğup da, “peygamberimiz, şunu dedi”, “peygamberimiz bunu dedi” rivayetleriyle uydurulmuş bir din icat edenlerin kıldırdıkları namazlar?

Kur’an’da olmayan namazları da bulabildiğim kadarıyla aşağıda sıralıyorum.

1-      Sünnet namazlar

2-      Vitir namazı

3-      Vacip namazlar

4-      Kaza namazı

5-      Ramazan bayramı namazı

6-      Kurban bayramı namazı

7-      Teravih namazı

8-      Evvabin namazı

9-      Duha (Kuşluk) namazı

10-   Tesbih namazı

11-   İşrak namazı

12-   Abdes şükür namazı

13-   Tahiyyetül Mescit (Selamlama) namazı

14-   Yolculuk namazı

15-   Dilek namazı.

16-   Küsuf ve husuf namazı

17-   Şükür namazı

18-   İstihare namazı

19-   Tevbe namazı

20-   Hacet namazı

21-   Zelzele namazı

22-   Vaktin Son Sünneti namazı

23-   Zuhr-i Ahir namazı

Biraz daha araştırsam belki bir bu kadar daha uydurulmuş namaz bulacağım da, konunun özünden çıkmak istemiyorum.

Yukarıda yazdığım namazların her birinin açıklaması var. Ve tabii ki hepsi de Kur’an dışı… Hepsi  rivayetlere dayanıyor… Uydurulmuş namazların daha iyi anlaşılması için yukarıda sayılan bir namazın açıklamasını yazıyorum (İlgili sitedeki açıklamasıdır)…

Abdes Şükür namazı : Abdest veya gusül alındıktan sonra vakit müsaitse, yaşlık kuruyacak kadar bir zaman geçmeden iki rekat namaz kılınması menduptur. Bu, abdest veya gusül nimetine kavuşmanın bir şükür ifadesidir. Çünkü abdest almak Allah’a yaklaştırıcı bir ibadettir, hedefi ise namazdır. Fahr-ı Kainat -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur.” (Buhari, Vudû, 14)

Buhari hazretleri(!) böyle buyurmuşlar…

Peygamberimizin ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra doğan, uydurulmuş dinin baş mimarlarından muhaddis(!)BUHARİ, Peygamberimizin ağzından  Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur. diyor.

Ben, Peygamberimin böyle bir cümle kullanmış olacağına inanmıyorum. Benim Peygamberim, Allah’ın emirlerinin dışına çıkarak, kendi başına buyruk cümleler kurmaz, KURAMAZ!..

Ne diyor Yüce Allah?

Hakka suresi 69/43-45-46 : Âlemlerin Rabbi’nden bir indiriştir o. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

Allah diyor ki; Resul’üm sadece ve sadece KUR’AN’ı size tebliğ etmiştir. Kur’an’da olmayan bir şeyi sizlere söyleseydi “ondan sağ elini koparırdık, can damarını mutlaka keserdik!”

Peygamberimizin söylediği  varsayılan rivayetteki cümleye dair Kur’an’da böyle bir yaklaşım var mı? İki rekat namaz kılarak “geçmiş günahlar” affedilebiliyor mu? Kocaman bir HAYIR!..  Öyleyse Peygamberimiz bu cümleyi söylemiş midir? Ona da kocaman bir HAYIR!..

Ramazan ayında her akşam iftardan sonra İmamın arkasında ne diye niyet ediyoruz? “………. Teravih namazını kılmaya!” Ya da bayram sabahları camiye gittiğimizde ne diye niyet ediyoruz? “ …………… bayram namazını kılmaya!”

Kur’anın neresinde yazıyor da “Teravih”, “Bayram” namazı için niyet ediyoruz?  “Allah rızası için” kıldığımız namazlarımıza neden bu kelimeleri ekliyoruz? Beş vakit kıldığımız “sünnet” namazlarında da Allah’ın yanına birilerini koyduğumuzu ve her gün şirke battığımızı düşünüyorum. Allah’ın bizlere söylemedikleri bu namazları kimler uydurmuştur?.. Bu namazların kılınmasını peygamberimiz dahi söylemiş olsa, “Allah rızası” için kıldığımız namazda  bu niyetleri ilave ederek şirke bulaşmıyor muyuz? Bir başka garip nokta da; bu ibadetlerimizi  (her yer Allah’ın olmasına rağmen) “Allah’ın Evi” diye nitelendirdiğimiz camilerde yapıyoruz. Bence çok hazin. İnananlar olarak acınacak durumdayız!

Rab’bim ne diyor Ali İmran suresi 64. Ayetinde: De ki: “Ey Ehlikitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ın berisinden birbirimizi rabler edinmeyelim!” Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle: “Tanık olun, biz müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız!”

* * *

“Ben bu Kitap’da hiçbir şeyi eksik bırakmadım… Herşeyi açık seçik anlattım…” diyen Allah, acaba yukarıda sayılan namazları bize bildirmeyi (Haşa) unutmuş olabilir mi? Ben, okuduğum Kitab’ın hiç bir ayetinde bu namazlara rastlamadım…  Ya da bu namazları uyduran birileri sırf bu dünya hayatı için, müşrik olmayı  göze alarak ve kendilerini Allah yerine koyarak  fetva vermiş olabilirler mi? Bunları yapanlar, Şirk bataklığında çırpınıyorlar da haberleri mi yok?

Asıl anlayamadığım konu ise, inananlar Kur’an’da sözü dahi edilmeyen bu namazları kılarak Şirke bulaştıklarının farkında değiller mi? “Elhamdülillah Müslümanım” diyen insanlarımız bu safsatalara nasıl inanırlar, bu isimler altında bu namazları nasıl kılarlar? Affedilmeyecek en büyük günahın ŞİRK olduğunu bilmiyorlar mı?

“Bizler sadece Allah’a teslim olanlarız!” diyen değerli Kardeşlerim,

İnsanların kıldıkları namazlara asla ve asla sözüm yok… Olamaz da!…  Amacım, inanan insanlarımızın düşünüp akıllarını kullanmalarını sağlamak… Rivayetlerden kendilerini kurtarıp gerçek dini yaşamalarını sağlamak… Rab’bim cümlemizin kıldıkları namazları kabul etsin.

Düşüncemin özü ise; Kur’an’da yazdığı gibi, ne zaman ve nerede olursa olsun, dilediğin yerde, dilediğince, gönlünce, istediğin kadar, ister iki rekat ister ikiyüz rekat, içinden ne kadar kılmak geçiyorsa, sadece ve sadece,

“ALLAH RIZASI İÇİN” namaz kılmaktır…

“Peygamberimiz S.A.V.  buyurmuşlar ki!” diye başlayan, Kur’an’la hiçbir ilişkisi olmayan, rivayetlerle uydurulmuş, çeşitli isimler altında namaz kılmak değil.

Yazımda unutma ve eksiklikler olabilir… Doğrusunu Allah bilir.

“Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.”

Selam ve Dua ile

Fikret ARMAN

Reklamlar

About Fikret Arman

ALLAH'ın dosdoğru yoluna ileten tek Kitap; KUR'AN-I KERİM'DİR.

3 responses to “UYDURULMUŞ NAMAZLAR…”

 1. ali peker says :

  yazılarınızı ilgiyle beğenerek okumaya başladım sadece küçük bir ilave olabilir mi ? yusuf suresi 100. ayetindeki ŞÜKÜR SECDESİ ni ŞÜKÜR NAMAZI olarak anlayabilir miyiz ? saygılarımla . apeker

  • Fikret Arman says :

   Ali Kardeşim,
   Sayfama siz de hoş geldiniz. Allah rızası için yapılan her secde zaten ŞÜKÜR!dür. O surede geşen secde bir benzetmedir… “Secde eder gibi eğildiler.” Allah Kitabında Namazları söylemiş. Bunun dışında dileyen herkes, her zaman Allah rızası için namaz kılabilir. (İsimsiz.) Kur’an dışında namazlara isim koymak, haşa Allah’a dinini öğretmektir.

   Selam ve Dua ile,

   • ali peker says :

    benzer düşüncedeyim , cevabınız için teşekkürler , her geceniz kadir gecesi gibi mübarek olsun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: