KUR’ANDAKİ DUALAR

Namazlarımızda da, sonrasında da, aklımıza geldikçe okuyabileceğimiz Kur’an’daki dualardan bazıları… Yüce  Allah’ın sözlerinden şaşmayalım.

“İyiliği Sonsuz İkramı Bol Allah’ın adıyla” diyerek başlayalım…

Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi Bilensin, Bilgesin. Bakara Suresi Ayet 32

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkârcılara karşı bize yardım et. Bakara SuresiAyet 250

“Rabbimiz! Bizden olanı kabul et. Gerçekten Sen, her şeyi Bilensin, Bilgesin. Rabbimiz! İkimizi sana teslim olanlardan yap ve soyumuzdan da sana teslim olan bir toplum oluştur. Bize ibadet şeklimizi göster ve tövbemizi kabul et. Gerçekten sen bağışlanma dileklerini kabul edensin, Şefkatlisin.” Bakara Suresi Ayet 128

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bakara Suresi Ayet 201

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O ken-disinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. Izni olmaksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Istediği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır.Onların korunması O’na zor gelmez. O pekYücedir, pek Büyüktür. Bakara Suresi Ayet 255

Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da… Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inanmışlardır:“Allah’ın elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız. Işittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Bağışla bizi, dönüş Sana’dır.” dediler. Allah hiçbir benliğe kapasitesinin haricinde bir yük yüklemez. Herkesin kendi yaptığı lehine, kendi yaptıkları aleyhinedir: “Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğingibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi affet, bizibağışla, bize şefkat göster. Sen bizim dostumuzsun. Inkârcılar topluluğuna karşıbize yardım et. Bakara Suresi Ayet 285-286

Rabbimiz! Bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen. Rabbimiz! Varlığında şüphe bulunmayanbir günde insanları mutlaka Sen toplayacaksın.” Gerçekten de Allah vaadinden dönmez.Ali Imran Suresi Ayet 8-9

Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi. Ali Imran Suresi Ayet 16

Rabbimiz! Bize indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz. Ali Imran Suresi Ayet 53

Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkın-lıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Ali Imran Suresi Ayet 147

“Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, ’Rabbinize inanın!’ diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et. Ali İmran Suresi Ayet 193

“Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet.” Maide Suresi Ayet 83

“Allahım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!” Maide Suresi Ayet 114

Övgü Allah’adır. O ki gökleri ve yeri yaratmıştır, karanlığı ve ışığı var etmiştir. Buna rağmen inkârcılar Rablerini başkaları ile denk tutuyorlar. Enam Suresi Ayet 1

De ki: “Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Enam Suresi Ayet 162

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı müslümanlar olarak al. Araf Suresi Ayet 126

Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, bize şefkat göster, sen bağış-layanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada, hem de ahirette güzellik yaz. Şüphesiz ki biz sana  yöneldik. Araf Suresi Ayet 155-156

Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve bana şefkat göster-mezsen kaybedenlerden olurum. Hud Suresi Ayet 47

Göklerin ve yeryüzünün Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim dostum Sen’sin. Benim  canımı sana teslim olmuş olarak al ve beni iyilerin arasına kat. Yusuf Suresi Ayet 101

Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. İbrahim Suresi Ayet 38

Rabbim! Benim namazı özenle yerine getiren biri olmamı sağla. Soyumdan olanların da. Rabbimiz! Duamı kabul et. Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni, anne-babamı ve inananları bağışla. İbrahim Suresi 40-41

Rabbim! Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver.İsra Suresi 80

Övgü Allah’adır. O ki çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı yoktur ve acizlikten dolayı dost edinmemiştir. İsra Suresi Ayet 111

 Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster. Kehf Suresi Ayet 10

 Rabbim! Göğsümü açıp genişlet. Işimi  kolaylaştır. Taha Suresi Ayet 25-26

 Rabbim! Bilgimi arttır. Taha Suresi Ayet 114

 Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim. Muminun Suresi Ayet 97-98

 Rabbimiz! Inandık, bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın. Muminun Suresi Ayet 109

 Rabbimiz! Cehennem cezasını bizden uzak tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır. Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü bir konaklama yeridir. Furkan Suresi Ayet 65-66

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl. Furkan Suresi 74

Rabbim! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin  arasına kat. Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından yap. Şuara Suresi Ayet 83-85

Ve beni diriliş gününde utandırma. O gün, malın da, çocukların da faydası olmaz. Ancak Allah’a düzgün bir kalp ile gelen hariçtir. Şuara Suresi Ayet 87-89

Rabbim! Beni, anne ve babama bağışladığın nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Merhametinle beni iyi kullarının arasına sok. Neml Suresi Ayet 19

Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her hayra muhtacım. Kasas Suresi Ayet 24

Rabbim! Beni, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Benim soyumu ıslah et. Ben bağışlanma dileyip, Sana teslim olanlardanım. Ahkaf Suresi Ayet 15

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin. Haşr Suresi 10

 

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: